Scheme List for Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Leader
Sr. No Scheme Name Scheme Type Language
1 Mukhyamantri Kanyadan Yojana English
2 Himachal Pradesh Unemployment Allowance Scheme English
3 Mukhya Mantri Swavalamban Yojana English
4 Himachal Pradesh Beti Hai Anmol Yojana English
5 Himachal Pradesh Mukhyamantri Gyandeep Yojana English
6 Medha Protsahan Yojana English
7 Kalpana Chawla Chhatravriti Yojana English
8 Mukhymantri Grihini Suvidha Yojana English
9 Himachal Pradesh Pension Scheme English
10 Himachal Pradesh Mukhyamantri Sahara Yojana English
11 Himachal Pradesh Rajiv Gandhi Swarozgaar Yojana English
12 Himachal Pradesh Swaran Jayanti Ashraya Yojna English
13 Himachal Pradesh Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojana English
14 Himachal Pradesh Technical Education Scholarship Scheme English
15 Himachal Pradesh Dr. Ambedkar Medhavi Chatravriti Yojana English
16 Himachal Pradesh Girls Scooty Scheme English
17 Himachal Pradesh Mukhyamantri Kisaan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojana English
18 Himachal Pradesh Mukhyamantri Khet Sanrakshan Yojana English
19 Himachal Pradesh Sadhbhawana Yojana English
20 Himachal Pradesh Mukhyamantri Laghu Dukandaar Kalyan Yojana English
21 Himachal Pradesh Him Ganga Scheme English
22 Himachal Pradesh Mukhyamantri Vidhwa Evam Ekal Nari Awas Yojana English
23 Himachal Pradesh Old Age Pension Scheme English
24 Himachal Pradesh Disability Pension Scheme English
25 Himachal Pradesh Widow, Destitute and Single Women Pension Scheme English
26 Himachal Pradesh Mukhyamantri Awas Yojana English
27 Himachal Pradesh Rehabilitation Allowance to Lepers English
28 Himachal Pradesh Transgender Pension Scheme English
29 Himachal Pradesh E Taxi Self Driving Scheme English
30 Himachal Pradesh Mukhyamantri Sukh Ashray Yojana English